Aýna çüýşe gap

 • 200ml Embossed clear hollow candle jar

  200ml Içerki arassa içi boş şem bankasy

  * Ölçegi:200ml, D = 74mm, H = 80mm, Agramy = 197g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Kepkasyz

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

  Softumşak, bitewi şöhle üçin iň amatly ölçeg

 • 130ml Small Amber Glass Mason Candle Jars

  130ml kiçi amber aýna Mason şem bankalary

  * Ölçegi:130ml, D = 62mm, H = 64mm, Agramy = 117g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Kümüş alýumin gapagy bilen

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

 • Wholesale Home Scented Aromatherapy Empty Candles Glass Jars For Candle Making

  Lomaý öý hoşboý ysly aromaterapiýa Boş şemler şem ýasamak üçin aýna bankalar

  * Ölçegi:270ml, D = 73mm, H = 87mm, Agramy = 190g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Alýumin gapagy bilen

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

  Galaýy gapakly nagyşly aýna şem gaplaryny alarsyňyz, her bölüm döwülmez goragly, eger-de kemçilikli banka alsaňyz, bize hoşniýetlilik bilen habar beriň!

 • Wholesale Home Scented Aromatherapy Empty Candles Glass Jars

  Lomaý öý hoşboý ysly aromaterapiýa Boş şem aýna bankalar

  • ★ Howa geçirijilik gapaklary - Howa geçirijilik möhürini üpjün etmek üçin gapaklar inçejik köpük bilen örtülendir.Olar bilen syýahat edeniňizde syzmakdan gorkmaň
  • ★ Dürli ulanyşlar - ownuk / kiçi mason bankalary ýa-da çüýşeler ýaly hereket ediň.Süýji, duz, losyon, şem, melhem we başgalar ýaly gaty, suwuk ýa-da poroşok saklap bilersiňiz
 • Friendly Luxury Candle Holder Glass Empty Candle Jars

  Dostlukly lýuks şem eýesi aýna boş şem bankalary

  * Ölçegi:250ml, D = 71mm, H = 88mm, Agramy = 203g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Reňkli gapakly gapak bilen

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

 • 220ml Elegant Empty Frosted Glass Candle Jars With Bamboo Lids

  Bambuk gapaklary bilen 220ml Elegant Boş Aýazly Aýna Şem Bankalary

  * Ölçegi:200ml, D = 74mm, H = 80mm, Agramy = 197g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Kepkasyz

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

  Şem üçin gapakly aýna bankalarymyz, göz öňünde tutulşy ýaly arassa şertlerde size ýeter ýaly, her bir jikme-jiklik hakda alada etdik.

 • Wholesale High Quality Glass Empty Candle Jars Small Lovely Candle Cups

  Lomaý ýokary hilli aýna Boş şem bankalary Kiçijik owadan şem kuboklary

  1. DÖWRÜN HOWPSUZLYGY - El bilen örtülen arassa ýokary borosilikat aýna, howa berk kremniý möhürleýji gabykly dykyz dykyz gapak, mazmunyň täzeligini uzaldýar.

  2Arassa aýna, her bankadaky zatlary görmäge mümkinçilik berýär, mazmuny kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.

 • Wholesale Glass Mason Jar Candle Holders

  Lomaý aýna Mason Jar şem eýeleri

  Bu şem eýeleriniň berk gurulmagy netijesinde, şem ýasaýjy enjamyňyz we şem ýasaýjy enjamlar bilen bu şem eýelerini halaýan şemleriňiz bilen doldurmak üçin işläp bilersiňiz.Şeýle hem alaw az çaý çyralary, elektrik şemleri we bu kiçi aýna käse şem saklaýjy toplumynyň içinde ýerleşip bilýän islendik kiçi şem bilen işleýär.Diňe daşky görnüşini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, aşa gyzmagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin iň ýokary hilli aýnadan ýasaldy.Şeýle hem, indiki agşamlyk naharyňyza ajaýyp täsir galdyrjak merkez bölekleri üçin dürli ululyklary garyşdyrmak üçin ulanylýar.

 • 8oz Glass Candle Jars With Tinplate Lids Wholesale

  8oz aýna şem bankalary lomaý lomaý

  * Ölçegi:250ml, D = 71mm, H = 88mm, Agramy = 203g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Reňkli gapakly gapak bilen

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

  • Customörite ýasalan: Elmydama elýeterli
  • Standart paket: Karton ýa-da palet, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.
  • Eltip beriş wagty: 25 iş güni
  • Nusgalar: MUGT MESELLER
 • 135ml Colorful Mason Jar Candle Holders

  135ml reňkli Mason Jar şem eýeleri

  * Ölçegi:135ml, D = 71mm, H = 51mm, Agramy = 120g

  * Aýratynlyk:Göni tarapy, giň agzy, doldurmak aňsat we doldurylýar.

  * CAP:Reňkli gaplaň gapagy bilen

  * Ulanylyşy:Şem saklamak ýa-da aromaterapiýa materialy

  • Customörite ýasalan: Elmydama elýeterli
  • Standart paket: Karton ýa-da palet, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.
  • Eltip beriş wagty: 25 iş güni
  • Nusgalar: MUGT MESELLER